Retour formulier

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan
Zhen Zhu
Pottenbakkerstraat 45
4813 LB Breda
info@zhenzhu.nl
06-54917426

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 
 

 

 

 — Bestelnummer :

    
 

 

 

 

 

— Naam/Namen consument(en)

 
 

 

 

— Adres consument(en) :

 
 

 

 

— IBAN Rekeningnummer:

 
 

 

 

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 
 

 

 

— Datum(DD-MM-YYYY):

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

© 2011 - 2022 Zhen Zhu zoetwater parel sieraden | sitemap | rss